CLIENTES - ACCESO PRIVADO    Suscribirse a nuestras novedades (RSS)        
 
BÚSQUEDA:        Buscar
Libros nacionales y extranjeros para bibliotecas,
 
 
Búsqueda avanzada
Libros nacionales y extranjeros para bibliotecas, escuelas, universidades, librerías
     
         
  Arte
Astronomía
Botánica
Ciencia y conocimiento
Ciencias aplicadas / tecnología
Ciencias biológicas
Ciencias sociales
Economía
Filosofía
Física
Generalidades
Geografía
Geología
Historia
Infantil / juvenil
Informática
Ingeniería
Lingüística / filología
Literatura
Matemáticas
Material complementario
Medicina
Ocio
Paleontología / fósiles
Química
Religión y teología
Zoología
   
   
 
   
Los Andes Libros s.l. + 34 935 00 39 13
C/ Andalusia, 3 Local 5 - 08014 Barcelona
 
Electrònica ( versió cat. 2016)
Durán / Herminio Martínez / Joan Domingo
Electrònica ( versió cat. 2016)
ean9788426724007
temáticaELECTRÓNICA
año Publicación2017
idiomaCATALÁN
editorialMARCOMBO, SA
formatoRÚSTICA


28,70 €


   PEDIR
 
 Stock dispobible
 
Últimas novedades
electrónica
Aquest llibre d?Electrònica, que correspon al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d?Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, considera dos grans blocs temàtics: el primer dedicat a l?electrònica digital (tres unitats) i el segon dedicat a l?electrònica analògica (vuit unitats). A mesura que l?alumne avanci en cada tema podrà consolidar allò après mitjançant pràctiques de simulació o bé mitjançant muntatges pràctics a fer al laboratori d?electrònica. El disseny curricular habitual del Cicle comporta que els mòduls d?Electrònica i d?Electrotècnia es cursin en paral·lel durant el primer curs, per això s?ha optat per començar per l?electrònica digital, ja que per treballar-la ens basàvem en l?Àlgebra de Boole, en codis binaris i en tota una sèrie de conceptes que no es treballen a l?Electrotècnia. Per poder treballar aquest bloc, no obstant això, sí que calen una sèrie de coneixements previs relacionats amb les principals magnituds elèctriques (tensió, intensitat de corrent, resistència, potència...) i les diferents formes de mesurar-les. Per això es dedica el primer tema del bloc de digital a abordar, de manera ràpida i senzilla, aquests conceptes i a l?ús dels instruments de mesura més habituals d?aquestes magnituds. El bloc d?electrònica analògica necessita un coneixement més profund de totes les magnituds elèctriques implicades, així com dels diferents tipus de senyals: continus, polsants, alterns, etc. i del comportament dels components passius, tant en corrent continu com en corrent altern. El primer bloc, d?electrònica digital, el formen tres unitats. La primera unitat és d?introducció al mòdul, ja que proporciona els coneixements bàsics per poder entendre l?electrònica. Les dues unitats següents són pròpiament d?electrònica digital: la segona està dedicada a l?electrònica digital combinacional i la tercera a l?electrònica seqüencial. L?electrònica analògica s?ha estructurat en 8 unitats que permeten a l?alumnat treballar els continguts a la vegada que poder muntar i/o simular els circuits tractats. La unitat 4 està dedicada a components passius i la unitat 5 està dedicada als díodes. A partir de la unitat 6 es presenten les diferents parts d?una font d?alimentació estabilitzada amb Zener. La unitat 7 es dedica al transistor i a les seves aplicacions; i la 9 als amplificadors operacionals i a les configuracions més habituals per a realitzar amplificadors de senyal. A totes elles es proposen pràctiques de simulació i/o muntatge per a consolidar els coneixements i , en algun cas, s¿introdueixen nous coneixements a través de l¿experiència o exercicis proposats.

Finançat per UE